ÇEREZ AYARLARI

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.

EN

DAHA AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN

Vakıf olarak, kız çocuklarının eğitimi ve güçlenmesi konularında çalışmalar yürütüyor, bu alanlarda yapılan bilimsel araştırmaları destekliyoruz. Yürüttüğümüz ve desteklediğimiz her bir yeni araştırmanın, beraberinde kız çocuklarına dair incelenmesi gereken yeni soru işaretleri getirdiğine inanıyoruz.

Okuma Becerilerinin Toplumsal Cinsiyet Değerlendirilmesi

Aydın Doğan Vakfı olarak, 1996 yılında kurulduğumuz günden beri, Türkiye’nin kalkınmasına ve topluma
katkıda bulunmak amacıyla başta kız çocukların eğitimi olmak üzere eğitim, kültür-sanat, spor gibi birçok
konuda etki odaklı işler yoluyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, kız çocuklara eşit hak ve
fırsatlar sunulduğunda başaramayacakları bir şey yok. Kız ve oğlan çocukların toplumsal olarak
kendilerini eşit hissedebilmesi için olumsuz önyargılardan kurtulmamız gerekiyor. Biz de Aydın Doğan
Vakfı olarak bu olumsuz önyargıları, kızların lehine çevirebilmek için çalışıyoruz. Kız çocukların, oğlan
çocuklar kadar yapabildikleri ve başarılı olabildikleri alanlar olduğunu biliyoruz.

KURUM: Aydın Doğan Vakfı

TARİH: NİSAN 2022

Kız Çocukların Güçlenmesi İçin Yapılan Faaliyetleri Destekleyen Araştırmalar

Vakıf olarak kız çocuklarının eğitimi ve kadının birey hakkına sahip olması, güçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla da eğitim ve kadın konularıyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapan kurumları da destekliyor, ayrıca belirlediği alanlarda araştırma çalışmalar yapıyoruz.

Araştırma kitapçığında öncelikle dünyada ve Türkiye’de kız çocukların eğitime erişimi ve güçlenmesi ile ilgili küresel hedefler ele alınıyor ve en güncel veriler doğrultusunda mevcut durum ortaya konuyor. İkinci bölümde, Aydın Doğan Vakfı’nın kız çocuklar için yaptığı çalışmalar bu veriler ve akademik çalışmalar ışığında inceleniyor.

KURUM: Aydın Doğan Vakfı

TARİH: EKİM 2018

Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Başarı Farkı Araştırmaları

Eğitim Reformu Girişimi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ile 2015 yılında uygulanan iki önemli uluslararası değerlendirme olan PISA ve TIMS’te, Türkiye’deki kız ve erkek çocuklar arasındaki başarı farkını ve bu farkın belirleyicilerini inceledik.

Araştırma kızların başarı motivasyonu, okula aidiyet hissi ve öğrenmeyi sevme gibi avantajlı özelliklerinin PISA ve TIMSS puanlarına gerektiği kadar yansımadığını ortaya koydu ve bu durumun nedenlerinin araştırılması gerektiğini gösterdi.

KURUM: Aydın Doğan Vakfı, Anna Batyra ve ERG

TARİH: HAZİRAN 2017

“Hayal Kuran ve Gerçekleştiren Nesiller İçin” Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar

Bu başlıkta kız çocukların eğitiminin hem kendileri hem de toplum için olumlu sonuçlarına dair dünyadan ve Türkiye’den güncel araştırmaların sonuçlarını paylaştık.

Türkiye’de Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin başlamasından bu yana kız çocukların eğitimi alanında alınan mesafeyi UNESCO verileri ışığında değerlendirdik.

Ayrıca araştırma “Baba Beni Okula Gönder” seferberliğinin etkinliklerini özetliyor, yarattığı etkileri ortaya koyuyor ve vakfımızın 2015 yılı sonrasında gerçekleştirdiği kız çocukların eğitimine destek projelerinin etkinliğini de gözler önüne seriyor.

KURUM: Aydın Doğan Vakfı

TARİH: EYLÜL 2016

TurkiyedeCocuklar.org

Aydın Doğan Vakfı ve TESEV iş birliğiyle hazırlanan internet sitesinde Türkiye’deki çocuklarla ilgili demografik, sosyal ve ekonomik verileri bir araya getirerek kolay okunabilen harita, grafik ve görsellere dönüştürdük.

Böylece, özellikle kız çocukları ile ilgili çalışan karar alıcı, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin bu verilerden daha kolay faydalanabilmelerini sağladık.

turkiyedecocuklar.org

https://www.tesev.org

KURUM: Aydın Doğan Vakfı, TESEV

TARİH: NİSAN 2016

Kız Yurtlarında Gelişimi Destekleyen Ortam Projesi Araştırması

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile beraber ilerlediğimiz bu araştırmada “Baba Beni Okula Gönder” yurtlarında kalan 14-18 yaş grubu genç kızların akademik, sosyal ve duygusal durum ve gereksinimlerini belirlemek ve yurt ortamlarındaki fiziksel, sosyal ve kültürel koşulları tespit etmeyi amaçlayan bir anket çalışması yürütüldü.

Çalışmanın sonunda 30 yurttan toplanan veriler ışığında, ergen kızların gelişim göstergelerinin, kişisel ve akademik gelişimlerinin ve yurt yaşamlarını destekleyecek programların temelini oluşturmaya yönelik öneriler oluştu.

KURUM: Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Merkezi (BÜPAM)

TARİH: KASIM 2015

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımlarının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği

Vakfımızın desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, çocuk bakım merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumlarına yapılacak ek harcamaların beraberinde getireceği yeni iş fırsatlarını, gelir ve yoksulluk açısından etkilerini ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından çıktılarını değerlendirdi.

KURUM: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

TARİH: AĞUSTOS 2015